ortozy indywidualne

rekonstrukcja płytki

rany przewlekłe

wrastające paznokcie

pomiary i dobór

masaż twarzy

owrzodzenie podudzi

odciski i modzele

KOMPRESJOTERAPIA

REFLEKSOTERAPIA

masaż stóp

LECZENIE RAN

stopa cukrzycowa

PODOLOGIA

brodawki

 GABINET PODOLOGICZNY

UL. ROSTAFIŃSKIEGO 9, WROCŁAW

© PODEA 2015-2020

.

powrót

G  A  B  I  N  E  T    S  P  E  C  J  A  L  I  S  T  C  Z  N  Y

podologia, leczenie ran, refleksoterapia, kompresjoterapia
gabinet podologi i refleksoterapii, leczenie ran przewlekłych - wROCŁAW
21 marca 2017

          Naukowcy z Michigan State University zwracają uwagę, że wiele kobiet, które poddają się chemioterapii w późnych stadiach raka piersi, jako terapię uzupełniającą wybierają refleksologię.

W badaniu pilotażowym, naukowcy z MSU College of Nursing przetestowali trzy różne terapie uzupełniające - refleksologię, wizualizację kierowaną (guided imagery) i terapię reminiscencyjną (wspomnieniową - reminiscence therapy). Z tych trzech, refleksologia okazała się najbardziej skuteczna.

          "Refleksologia jest najczęściej wybierana przez chorych na raka podczas protokołu ośmiu tygodni", powiedziała Gwen Wyatt , profesor w MSU College of Nursing, która kierowała projektem. "To także terapia, która osiągnęła najbardziej pozytywne rezultaty."

Kobiety, które są poddawane chemioterapii w późnym stadium raka piersi muszą stawid czoła niezliczonym fizycznym i emocjonalnym problemom. Refleksologia - czyli specjalistyczny leczniczy masaż stóp, który polega na stymulacji i ucisku stref odruchowych na stopach - pomaga kobietom dostosowad się lepiej do procesu leczenia. Refleksologia może być wykorzystywana do wspierania chorych podczas chemioterapii lub dla poprawy samopoczucia u osób zdrowych.

"Obserwujemy zmniejszenie depresji i lęku oraz poprawę stanu ducha i jakości życia emocjonalnego," powiedziała Gwen Wyatt. "Ogólnie rzecz biorąc, pacjentki psychicznie czują się lepiej".

„Tak naprawdę, z punktu widzenia medycyny akademickiej, nie ma naukowego sposobu zbadania jak to działa. Mechanizm nie jest zrozumiały...", powiedziała. Wyatt podkreśliła, że refleksologia i inne podobne terapie są ściśle komplementarne z konwencjonalnym systemem opieki zdrowotnej. . "Te środki wspomagające mają na celu stworzenie mniej stresującego współdziałania pacjenta z centrum leczenia," powiedziała Wyatt.

          Wyatt i jej koledzy planują przeprowadzić bardziej szczegółowe badanie skuteczności refleksologii podczas leczenia w późnym etapie raka piersi. Dzięki przyznanym ten cel ponad 3 milionów dolarów przez National Institutes of Health będą mogli bliżej zbadad korzyści płynące z refleksologii...

"Rak piersi może być bardzo trudnym doświadczeniem, szczególnie przy zaawansowanym stadium choroby," powiedziała Wyatt. "Dzięki temu badaniu droga przez proces leczenia będzie łatwiejsza, a kobiety mogą chcied kontynuowad zabiegi refleksologiczne po terapii przeciwnowotworowej by utrzymad dobre samopoczucie." 

 

Source:

http://www.msu.edu/
http://www.news-medical.net/

Refleksologia popularna wśród kobiet przechodzących chemoterapię.